Twee pagina’s in NRC Handelsblad van 4 juni 2012 over het parlementaire onderzoek van de Eerste Kamer naar de effecten van marktwerking in de afgelopen twintig jaar. De verschillende mensen die daarin aan het woord komen, geven een aardig inkijkje in het belang dat sommige bestuurders toekennen aan de menselijke factor – de werknemer, de klant, de gebruiker, de burger – in organisaties. Volgens Barbara Baarsma, hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie aan de UvA,  is zo’n parlementair onderzoek overbodig want, zo stelt zij, er is al veel (wetenschappelijk) onderzoek naar gedaan en de uitkomsten zijn eenduidig: ‘dankzij privatisering worden bedrijven efficiënter, winstgevender en innovatiever. Voor burgers wordt het goedkoper en klantvriendelijker’.

Volgens senator Roel Kuiper, leider van de Senaatscommissie, valt die hoeveelheid onderzoek echter nogal tegen: “Neem de politieke besluitvorming, of de perceptie van burgers”. En terwijl oud voorzitter Hardeveld van de voormalige spoorbond FSV zijn gal spuwt over de splitsing van de spoorwegen in een Spoorbedrijf NS en een beheerder ProRail (‘Ons protest werd nooit gehoord’), steekt Wim Dik (oud bestuursvoorzitter van KPN) de loftrompet over de privatisering van het post- en telecombedrijf. Als hij al kritiek heeft op de privatiseringsgolf in de jaren negentig, dan is het dat dit proces niet ver genoeg is doorgevoerd (als voormalig klant en gebruiker van KPN herinner ik me de jaren negentig vooral als het decennium waarin de stijging van het aandeel KPN omgekeerd evenredig leek aan de daling van het niveau van de dienstverlening: de klantvriendelijkheid van KPN was zo ten hemel schreiend dat de naam KPN voor mij zelfs nu – 15 jaar later – nog steeds synoniem is voor minachting en een onnavolgbare Kafkaiaanse klantbehandeling. Overigens was Dik sportief genoeg om toe geven dat er een en ander te verbeteren viel, nadat wij hem een logboek over de aansluiting van ISDN hadden toegestuurd.

Dat aan de component ‘mens’ bij het doorvoeren van marktwerking geen rol van betekenis werd gehecht, mag ook blijken uit de infographic in NRC Handelsblad waarin de effecten van marktwerking worden toegelicht voor sectoren waar marktwerkingsbeleid is gevoerd. Opvallend genoeg ontbreekt bij de ‘ontwikkeling in uitkomsten van marktwerkingsbeleid’ het gebruikersoordeel. Toeval? (wordt vervolgd)

Op June 14, 2012 door menno in bestuur, resultaten onderzoek, vereniging
Tags , , , , , , , , , , , , , , , ,

Laat een reactie achter