Wat verenigingsbewustzijn betreft, was ik een laatbloeier. Het duurde tot mijn adolescentie voordat ik op dat gebied ‘de jaren des onderscheids’ bereikte. Maar toen was het dan ook meteen gedaan met het lidmaatschap van clubs ‘omdat het zo hoorde’. Daarvoor in de plaats kwam een besef van clubs waar ik wel en waar ik niet […]

Hoe de branchevereniging van de toekomst er ook uit ziet; actieve betrokkenheid van leden is onontbeerlijk. Aldus Fries Heinis (algemeen directeur Bouwend Nederland) en Tim van der Rijken (algemeen secretaris VACO) in een artikel in het jubileum nummer BouwendNL 2015-1. Fries Heinis verwacht dat Bouwend Nederland de komende jaren meer naar leden toe zal gaan, […]

Tijdens het bijwonen van de Masterclass Klantgericht Retailen, viel me op dat de uitdagingen waar besturen van ledenverenigingen en retailers voor staan, overeen komen: beide zien zich geconfronteerd met een veranderende wereld, waarin alles wat ooit vanzelfsprekend was zijn vaste waarde lijkt te verliezen, beide streven naar een – liefst zo lang mogelijke – relatie […]

Emotie en gevoel worden in toenemende mate de drijvende, verbindende of splijtende kracht in organisaties met leden

Zeker. Bij nogal wat verenigingen – of het nu om beroeps, branche, sport, idealistische, levensbeschouwelijke of andersoortige verenigingen gaat – is de stand van zaken niet bepaald rooskleurig. Teruglopende ledenaantallen, steeds oudere leden, weinig ‘jonge aanwas’, gebrek aan dynamiek en een verslechterende financiële positie.