Klanten

Noordam & de Vries is een onderzoeksbureau dat sinds 1988 uiteenlopende organisaties (gemeentes, ministeries, verenigingen, vakbonden, woningcorporaties en andere instanties) adviseert op basis van onderzoek. Ons specialisme ligt in het zichtbaar en meetbaar maken van de belevingswerkelijkheid van (groepen) mensen en het in kaart brengen van “wat er leeft”. Onze klanten:

Aedes
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Koninlijk Actuarieel Genootschap
Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen
DMC Alliantie Nederland
BVPA
Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland
Bovag
Modernisering Medische Vervolgopleidingen (KNMG)
Stichting Financiële Dienstverlening
LTO  Groeiservice
Stichting DOEN
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Stichting Erkend Hypotheekadviseur
Stichting Nederland Maritiem Land
Hiswa
Platform Projectinrichting (PPI)
MOgroep, de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Vereniging van Waterbouwers
Stichting Overheids Documentatie (SOD)
Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen
Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten
Jonge Balie Amsterdam; de vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Amsterdam
UNETO VNI
Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
Orde van Medisch Specialisten
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Landelijke Huisartsen Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
De Bieb voor de Zaanstreek