Noordam & De Vries

‘Als het om mensen gaat’ is al jarenlang het credo van Noordam & De Vries. Daar willen we ons door laten leiden. Ook bij de ledenonderzoeken voor beroepsorganisaties, brancheverenigingen, federaties, bonden en andere organisaties. Want geen mens is gelijk. Datzelfde geldt voor de organisaties en verenigingen die zij samen gestalte geven. Daarom is onderzoek voor ons nooit standaard; ook een ledenonderzoek niet. Natuurlijk hebben beroeps- en brancheorganisaties, verenigingen, federaties, associaties, bonden, stichtingen, unies en clubs veel gemeen: zij hebben allemaal leden en streven allemaal een doel na. Maar behalve de overeenkomsten zijn er altijd verschillen in structuur en karakter; omdat ‘de leden’ ongelijksoortig zijn, net iets anders in het leven staan en anders tegen hun vereniging of het lidmaatschap aankijken.

Wij proberen in onze onderzoeken recht te doen aan de uniciteit van de betrokken organisatie. Ook bij ledenonderzoek. Omdat ‘de leden’ verdienen dat er gekeken wordt naar wie ze zijn en wat ze werkelijk bezig houdt. En omdat ledenonderzoek pas echt een substantiële bijdrage kan leveren aan het versterken van de vereniging of organisatie, als ‘de leden’ uit de anonimiteit treden en in de gelegenheid worden gesteld om onbevangen hun stem te laten horen. Dan blijkt vaak dat zij verrassend veel te melden hebben. Voor organisaties met leden een kans om de activiteiten (nog) beter af te stemmen op de wensen en behoeften van leden en de toekomst met nieuw elan tegemoet te treden.

Deze website is een initiatief van Noordam & de Vries, adviesbureau voor organisatie en onderzoek.