Wat verenigingsbewustzijn betreft, was ik een laatbloeier. Het duurde tot mijn adolescentie voordat ik op dat gebied ‘de jaren des onderscheids’ bereikte. Maar toen was het dan ook meteen gedaan met het lidmaatschap van clubs ‘omdat het zo hoorde’. Daarvoor in de plaats kwam een besef van clubs waar ik wel en waar ik niet […]

De ochtend van 11 februari 2011 nemen de nieuwszenders eerst de stand van zaken in Egypte door en melden vervolgens  dat Johan Cruijff terugkeert naar Ajax om zitting te nemen in een klankbordgroep. Rtl 4 weet nog te vertellen dat Cruijff zich ‘al jaren niet meer in zijn oude jeugdliefde herkende’, en dat hij het […]