Hoe de branchevereniging van de toekomst er ook uit ziet; actieve betrokkenheid van leden is onontbeerlijk. Aldus Fries Heinis (algemeen directeur Bouwend Nederland) en Tim van der Rijken (algemeen secretaris VACO) in een artikel in het jubileum nummer BouwendNL 2015-1. Fries Heinis verwacht dat Bouwend Nederland de komende jaren meer naar leden toe zal gaan, […]

‘Het verenigen’ kent vele hoedanigheden: vereniging, stichting, bond, federatie, associatie – maar welke naam ook, een ding hebben ze gemeen: ze verenigen mensen die met elkaar – en op vrijwillige basis – een doel nastreven. Bij alle verschillen, is er bij ‘het verenigingen’ één constante: het begint en eindigt met de leden. DE LEDEN Noordam […]

Recente publicatie van Menno van der Velde over ledenonderzoek in VM vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties (juni 2011): http://noordamdevries.nl/vm

Voor ons waren bepaalde resultaten van een aantal ledenonderzoeken voor (beroeps-) verenigingen onlangs aanleiding om eens wat dieper in de rol van social media in het Nederlandse verenigingsleven te duiken. In beide onderzoeken hadden leden bij de suggesties voor de vereniging nadrukkelijk gewezen op het belang van internet en online sociale netwerken. Leden die daar […]

De vereniging: dood of levend?