Werkwijze

Indachtig ons credo ‘als het om mensen gaat’, richt ledenonderzoek van Noordam & De Vries zich doorgaans in eerste instantie op de mens achter ‘de leden’. Verenigingen, stichtingen, bonden en federaties e.d. hebben zelf vaak nauwelijks een beeld van de kenmerken van de eigen achterban. Wie zijn die leden eigenlijk? En wat houdt ze bezig? Om daar meer inzicht in te krijgen leggen wij – als eerste stap –het oor te luisteren bij (een doorsnee van) leden. Om leden een gezicht te geven en om na te gaan ‘wat er leeft’ binnen het ledenbestand, of er hot issues zijn; dit om er zeker van te zijn dat in de enquête onder leden (die meestal als tweede stap volgt) ook die onderwerpen aan bod komen, die leden zelf belangrijk vinden. Soms is er aanleiding om de volgorde van deze stappen om te keren. In alle gevallen wordt de werkwijze in nauw overleg met de opdrachtgever gekozen. De Noordam & De Vries wijze is daarmee altijd een aanpak op maat.

METHODEN
Bij ledenonderzoek hanteren wij vrijwel altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden. Kwalitatief onderzoek (diepte-interviews, groepsdiscussies, focusgroepen, analyse of gebruik van online data van gespecialiseerde sociale netweken) wordt ingezet om een bepaalde problematiek te verkennen. Als dat van pas komt wordt de Associatie Balans Test (ABT) uitgevoerd om snel en eenvoudig de belevingswerkelijkheid van leden in kaart te brengen.  Soms is er aanleiding om dieper in te gaan op enquêteresultaten; kwalitatieve methoden worden dan ingezet om deze resultaten van een context te voorzien en te duiden. Bij kwantitatief onderzoek wordt gemeten door middel van een schriftelijke, telefonische of online enquête onder (een steekproef van) leden. Welke aanpak wordt gekozen hangt af van de specifieke wensen van de opdrachtgever, van de grootte (ledental) van de organisatie en van het doel van het onderzoek. De juiste aanpak is een kwestie van goed overleg en een te bewandelen weg die bij uw organisatie past.

De kosten van een ledenonderzoek worden onder meer beïnvloed door de opbouw (wel of geen vooronderzoek), de grootte (alle leden of een steekproef), de lengte van de vragenlijst, de beschikbaarheid van adresmateriaal en de gekozen onderzoekmethode(n). Als u contact opneemt een aangeeft waar u aan denkt, leveren wij binnen twee werkdagen een globale kostenraming. ledenonderzoek@noordam-devries.nl.